Lietuvos nacionalinės premijos laureatas
Čiurlionio kvartetas


JONAS TANKEVIČIUS (I smuikas)
DARIUS DIKŠAITIS (II smuikas)
GEDIMINAS DAČINSKAS (altas)
GLEB PYŠNIAK (violončelė)

 
       Kvartetas susikūrė 1968 m., jo nariams tebestudijuojant Lietuvos muzikos akademijoje, vadovaujami profesoriaus E.Paulausko – Lietuvos kvarteto primarijaus. Vėliau jie tobulino savo meistriškumą pas  Borodino, Tanejevo, Tatrai kvartetų narius profesorius Dm.Šebaliną, Vl.Ovčareką ir Vl.Tatrai. 1973-1977 m.m. kvartetas dirbo Sočio (Rusija) filharmonijoje.
         Kvartetas yra sugrojęs per 3700 koncertų Lietuvoje ir daugelyje užsienio šalių, dalyvavęs stambiuose festivaliuose: “Berliner Festwochen”, “Prahos pavasaris”, “Schleswig-Holstein”, “Vlaanderen”, Kuhmo, “Moravian Autumn”, “Janáčkuv maj”, “Meranofest”, “A.Sacharovo” ir kt. Kvartetas grojo Leipcigo “Gewandhaus”, Amsterdamo “Concertgebouw”, Berlyno “Schauspielhaus”, Bonos “Beethovenhaus”,Paryžiaus „Musee d’Orsey“, Londono Royal Festival Hall, Varšuvos, Briuselio, Maskvos, Tokio, Paryžiaus garsiausiose salėse. Čiurlionio kvarteto partneriais yra buvę žinomi įvairių šalių muzikai, pianistai N.Petrov, Ch.Ivaldi, L.Jedlina, L.Natochenny, A.Meinel, L.Prayer, klarinetininkai E.Bruner, E.Vanoosthuyse, Ib Hausmann, D.Ebon, J.Milkis, arfistės M.Nordman, F.Sitruk, L.Stephenson, kontrobosininkas G.Hörtnagel, obojininkai R.Chisu ir M.Bourgue, gitaristai R.Evers, A.Grün ir kt.  Kvarteto repertuare – virš 300 įvairių stambios formos kūrinių, parengta įvairių monografinių ciklų:“Visi B.Bartoko kvartetai”, “J.Brahmsas”, “Fr.Šubertas”, “R.Šumanas”, “Dm.Šostakovičius”, “W.A.Mocartas”, „C.Franckas”, “Lotynų Amerikos kompozitoriai“, lietuvių kompozitorių autoriniai vakarai, “Visa M.K.Čiurlionio kvartetinė kūryba” ir kt. Per ilgą kūrybinį gyvenimą kvartetas yra išleidęs keliolika LP, CD. Čiurlionio kvartetas pirmasis Lietuvoje yra išleidęs ir vaizdo kompaktinę plokštelę.Didelė dalis kvarteto repertuaro yra įrašyta į Lietuvos radijo archyvus, kvarteto koncertai neretai transliuojami per Lietuvos TV.
         1990 metais Čiurlionio kvartetui pirmajam iš Lietuvos menininkų buvo suteikta Lietuvos nacionalinė premija. .
        Menininkai griežia unikaliais XVIII a italų meistrų darbo instrumentais.
         2004 metais tarptautiniame kamerinės muzikos konkurse Šveinfurte(Vokietijoje) kolektyvas laimėjo II-ją premiją. Tų pačių  metų lapkričio mėnesį kvartetas už pastarųjų metų veiklą buvo apdovanotas Lietuvos muzikų sąjungos AUKSINIO DISKO nominacija.         
              Paruoštos kelios naujos ir puikiai publikos įvertintos koncertinės programos. Nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje jau klausėme kvarteto atliktų lietuvių kompozitorių kūrinių premjerų (F.Bajoro, V.Barkausko J.Juozapaičio, D.Čemerytės). Kartu su žymiuoju indų sarodininku Wajahat Khan kvartetas puikiai atliko indų muzikos programą. Kaip ryškūs solistai Čiurlionio kvarteto nariai pasirodė programose su Lietuvos kameriniu ir nacionaliniu simfoniniu orkestrais. 
             Neseniai pasirodė nauja kompaktinė plokštelė, įrašyta kartu su žymiu pianistu Lev Natochenny iš Niu-Jorko, o Olandijoje kvartetas įrašė autorinę flamandų kompozitoriaus Koos de Muink kompaktinę plokštelę. 2005 m. pradžioje Čiurlionio kvartetas pristatė pirmąją savo VCD formate įrašytą kompaktinę plokštelę, kurioje atsispindi pastarųjų dviejų metų kvarteto koncertinė veikla.
            Kvarteto nariai kiekvienais metais pasirodo ir kaip solistai, dalyvauja įvairių ansamblių sudėtyse, dalyvauja kūrybiniuose projektuose, dalyvauja tarptautinių konkursų žiuri darbe, veda meistriškumo kursus žymiose atlikėjų rengimo institucijose (Švedijos karališkoje akademijoje, Vokietijoje, Belgijoje). Kvarteto veikloje žymią vietą užima labdaros koncertai, kuriuos kvartetas dovanoja ne tik Lietuvos klausytojams, bet yra surengęs jų ir užsienyje.